Іздеу сайт бойынша орналасқан здесь! Жай ғана қойыңыз шарттары мен жасыл түймені басыңыз "ІЗДЕУ"

1. АЙМАҚ ЖӘНЕ ТАУАР

300
КМ
Тауардың атауы

2. Түрі. Көлемі. Бағасы

Саны тонна:
Бағасы 1 тонна үшін:
Валюта

3. Тауардың сапасы

Сіз тауардың атауы, сондықтан сапалық сипаттамасын анықтау мүмкін емес. Түймешігін басып, "БҰРЫН" және көрсетіңіз тауардың атауы.

4. Жеткізу шарттары

Мүмкін өзіңіз алып кету (км):
Мүмкін жеткізу (км):
Төмен аласыз түрі мен салмағы қаптама. Мысалы: "Қап" 50
Орау

5. Ақы төлеу шарттары

алдын ала төлем %
кейінге қалдыру күн

6. Агенттік сыйақы

Валюта
E-mail для подписки:

САТЫП АЛУ Тізілімі САТУ
бағасы және көлемі: саны тонна max/min тонна саны
бидай қатты detail_prod_15 29 107 341 54 000.00
3 000.00
197 699 87
11148
54000
54000
0 54 000.00 1 545 1
871
19000
19000
0 19 000.00 1 500 1
12542
16327.67
16662.26
0 16 494.97 56 250 1
12705
16000
16000
0 16 000.00 550 1
556
15273.79
15273.79
0 15 273.79 3 800 1
1248,5202
15000
15000
0 15 000.00 750 2
234,3821,6549,10186
14000
14000
0 14 000.00 6 600 4
3761
13920.07
13920.07
0 13 920.07 3 400 1
296
13900
13900
0 13 900.00 70 1
604
13781.36
13781.36
0 13 781.36 500 1
1683
13025.11
13025.11
1 1 000 13 025.11 0
4044,3160,5453,5245,3470
13000
13000
0 13 000.00 6 900 5
4005
12983.08
12983.08
1 6 000 12 983.08 0
190
12965.58
12965.58
1 1 000 12 965.58 0
12683,8458
12750
13500
1 5 250 12 750.00 1 000 1
198
12663.24
12663.24
0 12 663.24 400 1
2309
12500
12500
0 12 500.00 800 1
12659,12648
12200
12800
1 10 150 12 300.00 850 1
12593
12275.86
12275.86
0 12 275.86 2 000 1
12848
12202.34
12202.34
1 5 010 12 202.34 0
6801,12483
12000
12000
1 1 250 12 000.00 300 1
758
11966.88
11966.88
0 11 966.88 2 000 1
741
11916.84
11916.84
0 11 916.84 600 1
5868
11894.48
11894.48
0 11 894.48 3 400 1
12782
11645.34
11645.34
1 500 11 645.34 0
454
11639.98
11639.98
0 11 639.98 850 1
3393
11500
11500
0 11 500.00 10 000 1
2353
11474.58
11474.58
0 11 474.58 6 000 1
12843
11358.51
11358.51
1 5 500 11 358.51 0
12846
11354.96
11354.96
1 5 500 11 354.96 0
12805
11300
11300
1 5 050 11 300.00 0
12586
11000
11500
1 525 11 250.00 0
12821,12820
11191.24
11191.24
2 15 000 11 191.24 0
3241,1886,3548
11000
11000
0 11 000.00 4 600 3
12536
10732.98
10732.98
0 10 732.98 50 1
9572
8899.3
12529.27
1 525 10 714.29 0
11010,1816,5666,5547
10500
10500
0 10 500.00 9 370 4
10269
10490.4
10490.4
0 10 490.40 3 300 1
7260
10400
10400
0 10 400.00 250 1
8507
10393.34
10393.34
1 7 500 10 393.34 0
5218
10386.81
10386.81
0 10 386.81 360 1
2350,7332,2349,7199
10300
10300
0 10 300.00 9 000 4
4070
10064.97
10064.97
0 10 064.97 2 400 1
5998,3081,5774,2994,2903,2775,2747,2675,12497,2493,6353
10000
10000
0 10 000.00 26 760 11
12817
9952.1
9952.1
1 10 000 9 952.10 0
733
9930.7
9930.7
0 9 930.70 300 1
11149
9514.85
9514.85
0 9 514.85 1 545 1
12473,6958,12861
9500
10000
2 2 100 9 500.00 1 000 1
7965
9300
9300
0 9 300.00 200 1
12117,9845
9200
9200
0 9 200.00 1 670 2
8770
6794.04
11323.4
1 5 000 9 058.72 0
12374
8000
10000
1 5 050 9 000.00 0
3920
8571.51
8571.51
0 8 571.51 10 000 1
8647,12770,12852
8500
8500
0 8 500.00 2 350 3
3317
8455.99
8455.99
0 8 455.99 180 1
12788
8270.69
8270.69
1 5 500 8 270.69 0
9788,11851,8754,10286,8212
8000
10000
1 550 8 000.00 2 950 4
10867
7800
7800
0 7 800.00 1 000 1
3189
7536.56
7536.56
0 7 536.56 2 000 1
11440
7500
7500
0 7 500.00 200 1
12674
7000
7500
1 2 525 7 250.00 0
9212
7200
7200
0 7 200.00 700 1
6270,11061,12163,10344
7000
7000
1 75 7 000.00 3 100 3
7028
6800
6800
1 1 500 6 800.00 0
11619
6528.28
6528.28
0 6 528.28 383 1
6674
6432.05
6432.05
1 5 6 432.05 0
9778
6000
6500
0 6 250.00 755 1
6271,4361
6000
6000
1 5 000 6 000.00 100 1
9878
5800
5800
0 5 800.00 110 1
11133
5500
5500
0 5 500.00 500 1
11139
5200
5200
0 5 200.00 500 1
11184
4000
4300
0 4 150.00 2 000 1
12284
1000
5000
1 275 3 000.00 0
бағасы және көлемі:
САТЫП АЛУ Тізілімі САТУ
тонна max/min тонна
бидай қатты detail_prod_15
107340.5 54000
3000
197699.354
11148
54000
54000
54 000.00 1545
871
19000
19000
19 000.00 1500
12542
16327.67
16662.26
16 494.97 56250
12705
16000
16000
16 000.00 550
556
15273.79
15273.79
15 273.79 3800
1248,5202
15000
15000
15 000.00 750
234,3821,6549,10186
14000
14000
14 000.00 6600
3761
13920.07
13920.07
13 920.07 3400
296
13900
13900
13 900.00 70
604
13781.36
13781.36
13 781.36 500
1000
1683
13025.11
13025.11
13 025.11
4044,3160,5453,5245,3470
13000
13000
13 000.00 6900
6000
4005
12983.08
12983.08
12 983.08
1000
190
12965.58
12965.58
12 965.58
5250
12683,8458
12750
13500
12 750.00 1000
198
12663.24
12663.24
12 663.24 400
2309
12500
12500
12 500.00 800
10150
12659,12648
12200
12800
12 300.00 850
12593
12275.86
12275.86
12 275.86 2000
5010
12848
12202.34
12202.34
12 202.34
1250
6801,12483
12000
12000
12 000.00 300
758
11966.88
11966.88
11 966.88 2000
741
11916.84
11916.84
11 916.84 600
5868
11894.48
11894.48
11 894.48 3400
500
12782
11645.34
11645.34
11 645.34
454
11639.98
11639.98
11 639.98 850
3393
11500
11500
11 500.00 10000
2353
11474.58
11474.58
11 474.58 6000
5500
12843
11358.51
11358.51
11 358.51
5500
12846
11354.96
11354.96
11 354.96
5050
12805
11300
11300
11 300.00
525
12586
11000
11500
11 250.00
15000
12821,12820
11191.24
11191.24
11 191.24
3241,1886,3548
11000
11000
11 000.00 4600
12536
10732.98
10732.98
10 732.98 50
525
9572
8899.3
12529.27
10 714.29
11010,1816,5666,5547
10500
10500
10 500.00 9370
10269
10490.4
10490.4
10 490.40 3300
7260
10400
10400
10 400.00 250
7500
8507
10393.34
10393.34
10 393.34
5218
10386.81
10386.81
10 386.81 360
2350,7332,2349,7199
10300
10300
10 300.00 9000
4070
10064.97
10064.97
10 064.97 2400
5998,3081,5774,2994,2903,2775,2747,2675,12497,2493,6353
10000
10000
10 000.00 26760
10000
12817
9952.1
9952.1
9 952.10
733
9930.7
9930.7
9 930.70 300
11149
9514.85
9514.85
9 514.85 1545
2100
12473,6958,12861
9500
10000
9 500.00 1000
7965
9300
9300
9 300.00 200
12117,9845
9200
9200
9 200.00 1670
5000
8770
6794.04
11323.4
9 058.72
5050
12374
8000
10000
9 000.00
3920
8571.51
8571.51
8 571.51 10000
8647,12770,12852
8500
8500
8 500.00 2350
3317
8455.99
8455.99
8 455.99 180
5500
12788
8270.69
8270.69
8 270.69
550
9788,11851,8754,10286,8212
8000
10000
8 000.00 2950
10867
7800
7800
7 800.00 1000
3189
7536.56
7536.56
7 536.56 2000
11440
7500
7500
7 500.00 200
2525
12674
7000
7500
7 250.00
9212
7200
7200
7 200.00 700
75
6270,11061,12163,10344
7000
7000
7 000.00 3100
1500
7028
6800
6800
6 800.00
11619
6528.28
6528.28
6 528.28 383.354
5
6674
6432.05
6432.05
6 432.05
9778
6000
6500
6 250.00 755
5000
6271,4361
6000
6000
6 000.00 100
9878
5800
5800
5 800.00 110
11133
5500
5500
5 500.00 500
11139
5200
5200
5 200.00 500
11184
4000
4300
4 150.00 2000
275
12284
1000
5000
3 000.00

Zerno.Market - бұл баға астыққа, биржадан тыс рыноктың баға кесу. Сервис сатушылар мен сатып алушылар үшін астық, майлы, бұршақ дақылдарын, сондай-ақ оларды қайта өңдеу өнімдерін, ұн бидай немесе бидай кебегі. Сервисті "Zerno.Market" және "Grain.Trade" пайдаланады келушілер 70 елдің ("деректері бойынша metrika.yandex"). Бұл өндірушілер астық, ұн, мал және астық трейдерлері, сондай-ақ делдалдар көрсететін маркетингтік қызметтер астық нарығында. Олар барлық қызығушылық бағалармен не хотят сатып алу немесе сату бұл тауарлар. Сервис болып табылады еркін және тегін. Қол жетімді мобильді құрылғылар, планшеттер және ӨК. Барлық тілек білдірушілер қатыса алады, мұнда өз хабарландыру тегін және тіркеусіз! Тіркеу сервисте міндетті емес. Артықшылықтары тіркеу бөлімінде сипатталған. Сервис басқарылады, хабарландыру берілген қабілеті жойылады ескертусіз. Яғни, біз үшін бұл сайт болды, Сіз үшін ыңғайлы және пайдалы! Жай ғана жазыңыз бұл біздің-чат, орналасқан төменгі оң жақ бұрышында " әр беттер. Егер Сізге біздің сайт ұнады, қандай ол туралы достарыңызға пайдаланыңыз, сонымен қатар алмасу үшін сауда ақпаратпен және Сіздің бизнесіңіздің өркендеуі! Рахмет!

Қате енгізу e-mail
Қате телефон нөмірін енгізгеннен
Қате енгізу үлгідегі хабарландыру
Қате енгізу атаулары тауардың
Қате! Сіздің енгізген дөрекі мәні тауар санын. Тексеріңіз, қанша тонна тауардың Сіз?
Қате енгізу бағасы
Қате енгізген жағдайда ҚҚС тауар
Қате енгізу үлгідегі қызмет
Картаның үстінде орналасқан бұл бөлінген қызыл рамкамен. Теруді бастаңыз онда атауы, қаланың немесе елді мекеннің және жүйе өзі сұрайды лайық нұсқаларын! Сізге тек таңдау, ол қажет.
Қате енгізу сапасы
мин
макс
Алдын ала төлеу мүмкін емес 100%
маңызы % алдын ала төлем сандармен толтырылады
Сыйақы 5% мұнда болмайды
Мәні сыйақы сандармен толтырылады
тонн
Қате енгізілді!
X