Іздеу сайт бойынша орналасқан здесь! Жай ғана қойыңыз шарттары мен жасыл түймені басыңыз "ІЗДЕУ"

1. АЙМАҚ ЖӘНЕ ТАУАР

300
КМ
Тауардың атауы

2. Түрі. Көлемі. Бағасы

Саны тонна:
Бағасы 1 тонна үшін:
Валюта

3. Тауардың сапасы

Сіз тауардың атауы, сондықтан сапалық сипаттамасын анықтау мүмкін емес. Түймешігін басып, "БҰРЫН" және көрсетіңіз тауардың атауы.

4. Жеткізу шарттары

Мүмкін өзіңіз алып кету (км):
Мүмкін жеткізу (км):
Төмен аласыз түрі мен салмағы қаптама. Мысалы: "Қап" 50
Орау

5. Ақы төлеу шарттары

алдын ала төлем %
кейінге қалдыру күн

6. Агенттік сыйақы

Валюта
E-mail для подписки:

САТЫП АЛУ Тізілімі САТУ
бағасы және көлемі: саны тонна max/min тонна саны
рапс detail_prod_16 21 68 362 38 057.46
12 847.31
134 571 148
7658
38057.46
38057.46
0 38 057.46 70 1
546
30000
30000
0 30 000.00 280 1
4111
29500
29500
0 29 500.00 1 000 1
5478,5440
29000
29000
0 29 000.00 1 000 2
368
28000
28000
0 28 000.00 1 000 1
2440
27999
27999
0 27 999.00 200 1
4833
27500
27500
0 27 500.00 1 000 1
2618,3641,2782,2400
27000
27000
0 27 000.00 4 567 4
2665
26600
26600
0 26 600.00 60 1
1620,1484
26500
26500
0 26 500.00 6 000 2
232
26400
26400
1 500 26 400.00 0
10081
26372.01
26372.01
0 26 372.01 3 000 1
952
26200
26200
0 26 200.00 2 000 1
1857,2356,2354,2075,3524,2998,817,762,4383,4357
26000
26000
0 26 000.00 8 715 10
10055
25567.65
25567.65
0 25 567.65 3 000 1
5658,2149,1497,1277
25500
25500
0 25 500.00 4 650 4
2527
25200
25200
0 25 200.00 150 1
3257,9012,1153,8955,1628,11331,1124,3072,8622,2198,9410,5413,7167,6563,5169,7106,6531,4886,9159,7062,1904,1176,6179,9055
25000
25000
1 1 000 25 000.00 15 342 23
6156
24800
24800
0 24 800.00 3 000 1
6189
24700
24700
0 24 700.00 3 000 1
3972
24689.21
24689.21
0 24 689.21 400 1
2507
24656.84
24656.84
0 24 656.84 400 1
1721,5661,3116,1623,2565,3496,2739,2713,2696
24500
24500
0 24 500.00 3 105 9
9803
23951.58
24247.28
1 2 750 24 099.43 0
10875
24071.85
24071.85
0 24 071.85 8 000 1
3207,9477,3000,228,9339
24000
24000
0 24 000.00 1 630 5
989
23989.62
23989.62
1 10 000 23 989.62 0
4071
23738.13
23738.13
0 23 738.13 320 1
9485
23500
23500
0 23 500.00 3 000 1
6947
23283
23283
0 23 283.00 300 1
2478
23271.48
23271.48
0 23 271.48 2 000 1
10064,10445,1488,10988,1958
23000
23000
0 23 000.00 6 700 5
3325
22717.08
22717.08
0 22 717.08 400 1
7537,7763
22510
22510
0 22 510.00 1 200 2
12016,11999,8634,9912,12057
22500
22500
0 22 500.00 5 100 5
11985,12019
22400
22400
0 22 400.00 415 2
2026
22211.24
22211.24
1 5 000 22 211.24 0
2632,10467,10457,11649,3288,2409,3279,11463
22000
22000
0 22 000.00 13 120 8
11814,11653
21800
21800
0 21 800.00 424 2
11841,11284
21500
21500
2 3 027 21 500.00 0
8363
21220.42
21503.36
1 2 750 21 361.89 0
904
21350.52
21350.52
1 6 000 21 350.52 0
8298
20974.41
21541.29
1 2 750 21 257.85 0
9701,2576,9171,1367,9151
21000
21500
3 1 560 21 000.00 2 150 2
305
20861.7
20861.7
0 20 861.70 500 1
3034
20826.08
20826.08
0 20 826.08 400 1
10491
20706.96
20706.96
0 20 706.96 2 000 1
9836
20448.49
20448.49
1 10 000 20 448.49 0
7991
20154.97
20154.97
1 1 000 20 154.97 0
4126,2355,9537,2071,10250
20000
20000
0 20 000.00 5 168 5
10217
19563.23
19563.23
0 19 563.23 5 000 1
6812,6803,7468,6667,7568,7288,6634,7208,6606,7089,6500,7747,7057,9763,7721
19500
19500
0 19 500.00 9 000 15
9688,9998,10299
19000
19000
0 19 000.00 440 3
11351
18500
18500
0 18 500.00 500 1
11300
18335.52
18335.52
0 18 335.52 100 1
10500
18200
18200
0 18 200.00 3 000 1
1158
18129.11
18129.11
0 18 129.11 450 1
9927,11076,10369,9848
18000
18000
1 100 18 000.00 440 3
11429
17209.8
17209.8
0 17 209.80 75 1
10792,9986,11293,10987,11504,10816
17000
17000
1 125 17 000.00 605 5
11794
16800.08
16800.08
0 16 800.08 75 1
410
16796.64
16796.64
1 1 200 16 796.64 0
144
15363.3
15363.3
1 20 000 15 363.30 0
719
15228
15228
1 500 15 228.00 0
8037
15000
15000
0 15 000.00 120 1
832
12847.31
12847.31
1 100 12 847.31 0
бағасы және көлемі:
САТЫП АЛУ Тізілімі САТУ
тонна max/min тонна
рапс detail_prod_16
68362 38057.46
12847.31
134570.5
7658
38057.46
38057.46
38 057.46 70
546
30000
30000
30 000.00 280
4111
29500
29500
29 500.00 1000
5478,5440
29000
29000
29 000.00 1000
368
28000
28000
28 000.00 1000
2440
27999
27999
27 999.00 200
4833
27500
27500
27 500.00 1000
2618,3641,2782,2400
27000
27000
27 000.00 4567
2665
26600
26600
26 600.00 60
1620,1484
26500
26500
26 500.00 6000
500
232
26400
26400
26 400.00
10081
26372.01
26372.01
26 372.01 3000
952
26200
26200
26 200.00 2000
1857,2356,2354,2075,3524,2998,817,762,4383,4357
26000
26000
26 000.00 8715
10055
25567.65
25567.65
25 567.65 3000
5658,2149,1497,1277
25500
25500
25 500.00 4650
2527
25200
25200
25 200.00 150
1000
3257,9012,1153,8955,1628,11331,1124,3072,8622,2198,9410,5413,7167,6563,5169,7106,6531,4886,9159,7062,1904,1176,6179,9055
25000
25000
25 000.00 15342
6156
24800
24800
24 800.00 3000
6189
24700
24700
24 700.00 3000
3972
24689.21
24689.21
24 689.21 400
2507
24656.84
24656.84
24 656.84 400
1721,5661,3116,1623,2565,3496,2739,2713,2696
24500
24500
24 500.00 3105
2750
9803
23951.58
24247.28
24 099.43
10875
24071.85
24071.85
24 071.85 8000
3207,9477,3000,228,9339
24000
24000
24 000.00 1630
10000
989
23989.62
23989.62
23 989.62
4071
23738.13
23738.13
23 738.13 320
9485
23500
23500
23 500.00 3000
6947
23283
23283
23 283.00 300
2478
23271.48
23271.48
23 271.48 2000
10064,10445,1488,10988,1958
23000
23000
23 000.00 6700
3325
22717.08
22717.08
22 717.08 400
7537,7763
22510
22510
22 510.00 1200
12016,11999,8634,9912,12057
22500
22500
22 500.00 5100
11985,12019
22400
22400
22 400.00 415
5000
2026
22211.24
22211.24
22 211.24
2632,10467,10457,11649,3288,2409,3279,11463
22000
22000
22 000.00 13120
11814,11653
21800
21800
21 800.00 424
3027
11841,11284
21500
21500
21 500.00
2750
8363
21220.42
21503.36
21 361.89
6000
904
21350.52
21350.52
21 350.52
2750
8298
20974.41
21541.29
21 257.85
1560
9701,2576,9171,1367,9151
21000
21500
21 000.00 2150
305
20861.7
20861.7
20 861.70 500
3034
20826.08
20826.08
20 826.08 400
10491
20706.96
20706.96
20 706.96 2000
10000
9836
20448.49
20448.49
20 448.49
1000
7991
20154.97
20154.97
20 154.97
4126,2355,9537,2071,10250
20000
20000
20 000.00 5167.5
10217
19563.23
19563.23
19 563.23 5000
6812,6803,7468,6667,7568,7288,6634,7208,6606,7089,6500,7747,7057,9763,7721
19500
19500
19 500.00 9000
9688,9998,10299
19000
19000
19 000.00 440
11351
18500
18500
18 500.00 500
11300
18335.52
18335.52
18 335.52 100
10500
18200
18200
18 200.00 3000
1158
18129.11
18129.11
18 129.11 450
100
9927,11076,10369,9848
18000
18000
18 000.00 440
11429
17209.8
17209.8
17 209.80 75
125
10792,9986,11293,10987,11504,10816
17000
17000
17 000.00 605
11794
16800.08
16800.08
16 800.08 75
1200
410
16796.64
16796.64
16 796.64
20000
144
15363.3
15363.3
15 363.30
500
719
15228
15228
15 228.00
8037
15000
15000
15 000.00 120
100
832
12847.31
12847.31
12 847.31

Zerno.Market - бұл баға астыққа, биржадан тыс рыноктың баға кесу. Сервис сатушылар мен сатып алушылар үшін астық, майлы, бұршақ дақылдарын, сондай-ақ оларды қайта өңдеу өнімдерін, ұн бидай немесе бидай кебегі. Сервисті "Zerno.Market" және "Grain.Trade" пайдаланады келушілер 70 елдің ("деректері бойынша metrika.yandex"). Бұл өндірушілер астық, ұн, мал және астық трейдерлері, сондай-ақ делдалдар көрсететін маркетингтік қызметтер астық нарығында. Олар барлық қызығушылық бағалармен не хотят сатып алу немесе сату бұл тауарлар. Сервис болып табылады еркін және тегін. Қол жетімді мобильді құрылғылар, планшеттер және ӨК. Барлық тілек білдірушілер қатыса алады, мұнда өз хабарландыру тегін және тіркеусіз! Тіркеу сервисте міндетті емес. Артықшылықтары тіркеу бөлімінде сипатталған. Сервис басқарылады, хабарландыру берілген қабілеті жойылады ескертусіз. Яғни, біз үшін бұл сайт болды, Сіз үшін ыңғайлы және пайдалы! Жай ғана жазыңыз бұл біздің-чат, орналасқан төменгі оң жақ бұрышында " әр беттер. Егер Сізге біздің сайт ұнады, қандай ол туралы достарыңызға пайдаланыңыз, сонымен қатар алмасу үшін сауда ақпаратпен және Сіздің бизнесіңіздің өркендеуі! Рахмет!

Қате енгізу e-mail
Қате телефон нөмірін енгізгеннен
Қате енгізу үлгідегі хабарландыру
Қате енгізу атаулары тауардың
Қате! Сіздің енгізген дөрекі мәні тауар санын. Тексеріңіз, қанша тонна тауардың Сіз?
Қате енгізу бағасы
Қате енгізген жағдайда ҚҚС тауар
Қате енгізу үлгідегі қызмет
Картаның үстінде орналасқан бұл бөлінген қызыл рамкамен. Теруді бастаңыз онда атауы, қаланың немесе елді мекеннің және жүйе өзі сұрайды лайық нұсқаларын! Сізге тек таңдау, ол қажет.
Қате енгізу сапасы
мин
макс
Алдын ала төлеу мүмкін емес 100%
маңызы % алдын ала төлем сандармен толтырылады
Сыйақы 5% мұнда болмайды
Мәні сыйақы сандармен толтырылады
тонн
Қате енгізілді!
X